Školenia

Školenie a vzdelávanie

  • Požiadavky príslušných noriem a špecifikácií na systém manažérstva pre :
  • vrcholové vedenie organizácie,
  • zamestnancov, ktorí budú systém budovať, resp. činnosti koordinovať,
  • jednotlivé úrovne riadenia a vybraných zamestnancov organizácie.
  • Kurzy pre interných audítorov organizácie.
  • Základné nástroje pre riadenie a zlepšovanie kvality.
  • Štatistické metódy a SPC, MSA, FMEA, 8D REPORT, iné.
  • Procesný prístup s dôrazom na zlepšovanie efektívnosti procesov a výkonnosti organizácie.
  • Ďalšie školenia a kurzy podľa požiadaviek a potrieb zákazníkov.