Predstavenie spoločnosti

Vážení obchodní priatelia.

QJAB, Ing. Jozef Ažaltovič je fyzická osoba, ktorá sa systémom kvality venuje od roku 1992. Počas tejto doby som prešiel funkciami v oblasti kvality pri zavádzaní systémov podľa noriem ISO 9000:1994 až po súčasné. Od roku 1998 sa venujem zavádzaniu manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i systémov zaisťovania zdravotnej neškodnosti potravín a automobilového priemyslu.

Pri svojej dlhodobej činnosti som získal dostatok praktických skúsenosti z pôsobenia v projektoch systémov manažérstva rôzneho zamerania a rozsahu vo veľkých, stredných i malých organizáciách rôznych priemyselných odvetví a sektorov.

Na základe znalosti a skúsenosti mám rad certifikátov, ktoré ma oprávňuju na vykonávanie všetkých činností ponúkaných v predmete činnosti. Venujem sa zavádzaniu systémov riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce i systémov pre automobilový priemysel, školeniam a auditovaniu. Spolupracujem s radou odborníkov vo všetkých oblastiach a metodikach používaných pri budovaní a riadení jednotlivých systémov.

Uplatňovanie uvedených princípov v reálnej praxi sa snaží spoločnosť QJAB realizovať naplnením cieľov, v zmysle filozofie spoločnosti.

Filozofia spoločnosti: „Zavedený systém – Ľahká komunikácia – Spokojný zákazník – Efektívna firma“