Obchodné záruky

Vážení obchodní priatelia ,

hybnou silou meniaceho sa spôsobu podnikania firiem na celom svete je kvalita, poskytovanie kvalitných výrobkov a služieb s cieľom udržať si zákazníkov. Preto je nutné o kvalite nielen hovoriť, ale aj urobiť praktické kroky pre jej naplnenie. Najvýhodnejšou a najefektívnejšou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je riadenie firmy prostredníctvom kvality za pomoci súvisiacich systémových noriem a štandardov. Aby ste dosiahli kvalitu musíte porozumieť svojim procesom, teda svojej každodennej práci a trvale ich zvyšovať.

Problémami zavádzania týchto noriem sa venujem viac ako 10 rokov. Mojim cieľom je napomáhať firmám pochopiť procesy, zdokumentovať ich, zaviesť do života, účinne a efektívne ich využívať. Mojim krédom je štíhla dokumentácia a efektívna práca pre napĺňanie požiadaviek normy a zákazníka.

„Kvalita – záruka trvalo udržateľného zákazníka“

Odborná garancia, kvalifikácia a kompetentnosť poskytovaných služieb je zabezpečená získanými certifikátmi :

  • EOQ Quality audítor,
  • Certifikačný audítor ISO 9001,
  • Certifikačný audítor ISO/TS