Koznultácie

Poradenstvo

  • Analýzy súčasného stavu systému manažérstva vo vzťahu k požiadavkám zvolenej normy.
  • Návrhy projektov výstavby systému manažérstva a harmonogramu ďalšieho postupu.
  • Identifikácia potrebných zdrojov pre výstavbu, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva.
  • Realizácia projektov – konzultačná a poradenská činnosť pri budovaní systému manažérstva – rozsah, spôsob a forma zvolená zákazníkom.
  • Pomoc pri výbere certifikačnej organizácie.
  • Pomoc pri zlepšovaní vybudovaného systému.