Ponuka služieb

QJAB je poradenská a konzultačná  spoločnosť poskytujúca komplexné služby pri projektovaní, budovaní, zavádzaní a zlepšovaní funkčných, efektívnych a účinných:

  • Systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001 : 2008, VDA 6.1, ISO/TS 16949:3009 9000,
  • Systémov environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 a Nariadenia Európskej únie EMAS,
  • Systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001,
  • Všeobecných požiadaviek na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa ISO/IEC 17 025.
Spôsob, forma a rozsah spolupráce a poskytovaných služieb závisí od potrieb a požiadaviek zákazníka. Spoločnosť poskytuje: 
  • Komplexné „realizačné“ poradenstvo, konzultácie a vzdelávanie formou uceleného projektu,
  • Riešenie vybraných oblastí manažérskych systémov zákazníka,
  • Vybudovanie systémov manažérstva „na kľúč“,
  • Komplexný „Outsourcing“ zamestnancov v oblasti systémov kvality,
  • SW podporu pre systémy manažérstva,
  • Ďalšie spôsoby, formy a rozsah spolupráce podľa priania zákazníka.

Systém je vždy budovaný tak, aby rešpektoval danosti zákazníka, požiadavky zvolenej normy ako i všetkých zainteresovaných strán. Chceme prispieť k tomu, aby sa naši zákazníci stali excelentnými. Na druhej strane si uvedomujeme, že s rastom a zdokonaľovaním našich zákazníkov budeme rásť a zdokonaľovať sa aj my.