Audity

  • Nezávislé hodnotenie úrovne a stavu systémov manažérstva zákazníka.
  • Audity systémov manažérstva zákazníka nezávislou „druhou stranou“.
  • Audity procesov zákazníka nezávislou „druhou stranou“.
  • Audity produktu (výrobku, služby) nezávislou „druhou stranou“.
  • Zákaznícke audity u dodávateľov zákazníka.
  • Zmluvné vykonávanie interných auditov pre zákazníka.
  • Nezávislé predcertifikačné audity systémov manažérstva.
  • Zabezpečenie certifikačného auditu.